Priebeh

Menu

Novinky

Priebeh Detskej Univerzity Komenského

 

Denné štúdium

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna ( v roku 2022 v náhradných divadelných priestoroch Radošinského naivného divadla, z dôvodu rekonštrukcie Divadla Aréna).

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8), dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa priamo zúčastňovať prednášok v Divadle a na sprievodných aktiách DUK.  Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Radošinskom naivnom divadle.

 

Live Online štúdium

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2022 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 9 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne 6 z 9 kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň 6 z 9 testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

 

Prednášajúci

Prednášateľmi sú pedagógovia Univerzity Komenského a iných slovenských vysokých škôl. V každom ročníku sa koná minimálne jedna prednáška od renomovaného zahraničného akademika. Počas existencie projektu v Bratislave prednášali pedagógovia z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Basileja, Prahy, Brna a Berlína. 

 

Otvorenie jednotlivých ročníkov

Cyklus prednášok otvára rektor UK a riaditeľ Divadla Aréna na slávnostnej imatrikulácii v Aule UK v Bratislave, na ktorej študenti dostanú vlastný index a pri hymne detskej univerzity zložia svoj študentský sľub. Záverečná prednáška spojená so slávnostnou promóciou sa koná taktiež v Aule UK. Úvodné slovo na imatrikulácii a promócii mali v minulosti významné osobnosti ako napríklad prezidentka Slovenskej bankovej asociácie Regina Ovesny-Straka, minister financií Ivan Mikloš, predseda BSK Pavol Frešo, predseda vlády SR Robert Fico, guvernér NBS Ivan Šramko, spisovateľ Ľubomír Feldek, predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Peter Kažimír, minister financií a jubilejný 10. ročník otvoril prezident SR Ivan Gašparovič.

 

Prednášky DUK

Prednáška trvá 40-50 minút. Následne majú študenti k dispozícií cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Slávnostná imatrikulácia denných študentov spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Radošinskom naivnom divadle.

Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

 

Aktivity DUK

Počas projektu majú študenti denného štúdia možnosť vybrať si z rôznych sprievodných aktivít DUK, ktoré prebiehajú počas vyše 50 dní. Pravidelne to bývajú tvorivé dielne a workshopy pod vedením odborníkov a partnerských inštitúcií, napr. literárno-dramatický workshop, tanečný workshop, kariérny workshop, workshop v TA3, army workshop, IT workshop, komunikačno-debatný workshop, workshop spoznávania kultúr a národov, workshop logického myslenia, dopravný workshop, tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu. Pre študentov sú každoročne pripravované aj rôzne exkluzívne podujatia. V uplynulých ročníkoch to bol napríklad výlet do ZOO v Bojniciach, výlet na Pražský hrad, návšteva 5D kina vo Viedni, Detská muzikálová dielňa, exkurzia sklární v Nemšovej a Lednických Rovniach, výlet loďou po Dunaji a návšteva výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum, poznávací pobyt na Planinke, oboznámenie sa s výrobnou časťou závodu Volkswagen Slovakia, prehliadka Energolandu Mochovce, Hudobná prechádzka storočiami v spolupráci so Slovenskou Filharmóniu a iné.

 

Noviny DUK

Počas priebehu DUK každý týždeň vychádzajú noviny DUK, ktorých redaktormi sú tiež študenti a prispievať do nich majú možnosť všetci účastníci. 

 

Kniha DUK

Cieľom DUK je, aby mali všetky deti možnosť vzdelávať sa, preto po ukončení projektu je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, kde nájde čitateľ jednotlivé prednášky v textovej forme, fotografie a zoznam diplomovaných študentov.