Podmienky štúdia

Menu

Novinky

História Detskej Univerzity Komenského

Denné štúdium

vek od 9 do 14 rokov
t.j. najneskôr v deň zápisu musí študent dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Deň zápisu bude pred spustením prihlasovania zverejnený na webovej stránke www.duk.sk

zaplatený účastnícky poplatok vo výške 30,-€

Účastnícky poplatok vo výške 30 € je za celé obdobie DUK. Niektoré aktivity (napr. výlety) môžu byť hradené samostatne, avšak nie sú povinné.

Online štúdium

vek od 9 do 14 rokov
t.j. v čase od 1. júla do 31. augusta, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov.

online štúdium je bezplatné

Zásady študenta DUK

 • Tým, že som študentom Detskej Univerzity Komenského, som samostatný!
 • Nosím oblečené tričko a čiapku s logom Detskej Univerzity Komenského.
 • Ovládam text a melódiu hymny Detskej Univerzity Komenského a spievam pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
 • Osobne si zapíšem účasť na prednáške u asistentov pred každou prednáškou.
 • Počas prednášok nevyrušujem ostatných študentov a prednášajúcich (rozprávaním, neskorými príchodmi, hrou s mobilom …)
 • V priestoroch Auly Univerzity Komenského a hľadiska Divadla Aréna nejem a nepijem, nežujem žuvačky, neodhadzujem odpadky a neničím okolitú prírodu.
 • Neprajem si, aby ma počas prednášok vyrušovali moji rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní.
 • V rámci prednášok nevstupujem na javisko (len na vyzvanie).
 • Po prednáške osobne počkám na podpis do indexu od prednášajúceho a nepredbieham sa.
 • Snažím sa zúčastniť sa aspoň 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8 prednášok), aby som mohol byť promovaný.
 • Počúvam a rešpektujem pokyny organizátorov Detskej Univerzity Komenského.