O DUK

Menu

Novinky

DUK vznikla z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov júl a august v Aule UK a Divadle Aréna, v roku 2023 z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Divadla Aréna sa náhradným divadelným priestorom stane Radošinské naivné divadlo. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku (9-14 r.) a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 (resp. 5 z 8) prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.

V čase pandémie sa štúdium na DUK prenieslo do online priestoru. 18. ročník v roku 2020 sa zjednotil do čisto online študia. 19. ročník v roku 2021 bol prvým ročníkom kedy mohli študenti realizovať štúdium na dennej báze (v obmedzenom počte 120) a aj live online – formou live streamov prednášok. V roku 2022 bola DUK po prvý raz po pandémií otvorená pre plný počet denných študentov a aj pre neobmedzený počet live online študentov. 

Denné štúdium a aj Live Online štúdium bude študentom prístupné aj v roku 2023. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne šesť z deviatich (resp. 5 z 8) live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich (resp. 5 z 8) testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.