Online Štúdium

Novinky

19. ročník DUK 2021 Live online štúdium

Priebeh

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2021 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 8 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich.

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne päť z ôsmich kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň päť z ôsmich testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.

Podmienky štúdia

Vek od 9 do 14 rokov, t.j. ku dňu 1. júla 2021, musí mať študent vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 15 rokov. Live online štúdium je bezplatné pre neobmedzený počet študentov.

Prihlášky

Záujemca sa môže prihlásiť vyplnením registračného formulára na www.duk.sk Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, zaslaná informácia o úspešnej registrácii spolu s registračným číslom, ktoré bude slúžiť ako prístupový kód počas sledovania prednášok a k vyplneniu testu, prislúchajúceho k prednáške.

Darček pre prvých 340 prihlásených študentov

Prvých 340 prihlásených študentov bude mať možnosť získať ako darček – tričko a rúško s logom DUK 2021. Tričko a rúško s logom DUK 2021 budeme zasielať poštou (príp. kuriérom) od 25. júna 2021 na adresu trvalého pobytu (príp. na poštovú adresu), ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

Live online prednášky

Prvá a posledná prednáška DUK budú live vysielané z Auly Univerzity Komenského. Ostatné prednášky odvysielame live z Divadla Aréna. Pre študentov DUK 2021 celkom odznie 8 prednášok a live stream jednotlivých prednášok bude vysielaný každú stredu o 11:00 hod. na www.stream.duk.sk

Test k prednáške

Testy k jednotlivým prednáškam budú zverejnené na webstránke www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný vždy v pondelok pred nasledujúcou prednáškou.

Diplomy

Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne päť z ôsmich kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň päť z ôsmich testov prislúchajúcich k sledovaným prednáškam. Úspešným študentom budeme diplomy zasielať elektronicky od 1. septembra 2021 na emailovú adresu, ktorú študent uvedie v prihlasovacom formulári.

Noviny DUK

Záujemcovia o pozíciu redaktora Novín DUK 2021 sa môžu prihlásiť u editorky Novín DUK Táni Veselej na emailovej adrese: tanavesela8@gmail.com. Podmienkou prijatia za redaktora je zaslanie článku s maximálnou dĺžkou 15 riadkov na tému: ,,Aj v našej rodine sme bojovali s covidom-19“, alebo ,,Smiech je silnejší ako korona“. Posledný termín pre zaslanie článku na email editorky je 21. jún 2021.

Plánovacie porady Novín DUK budú v Divadle Aréna každú stredu prezenčnou formou. Editorka novín je proti koronavírusu zaočkovaná. Redaktori sa pred poradou preukážu aktuálnym testom o negativite na koronavírus, alebo poradu absolvujú s respirátorom prekrývajúcim dýchacie cesty.